TCM Aromatisk fysiopati – en dyptgående fysikalsk massasje

TCM står for Traditional Chinese Medicine.

FOR HVEM ?

Aromatisk Fysiopati rettes mot deg som idrettsutøver, revmatiker og alt fra personer med depresjoner til de som plages av kretsløpslidelser, kroniske smerter.


Massasjen påvirker deg som person fysisk, men den kan også fremkalle dyptgående følelsesmessige og mentale forandringer. Den demper stress og angst og er derfor til stor hjelp for mennesker som lider av stressrelaterte sykdommer.

Massasjen egner seg også godt for deg som vil ta vare på deg selv og forebygge.


I likhet med akupunktur bruker en Aromatisk Fysiopat teknikker for å åpne blokkerte “energibaner” og regulere Yin og Yang. Forskjellen er at Akupunktøren bruker nåler og Aromatisk Fysiopat bruker dyptgående massasje.

Ved hjelp av å løse spenninger i meridianer, muskler, muskelfeste, knokler og vev frigjør terapeuten Qi energi (livsenergi), og dermed hjelpes kroppens eget forsvar til bedre helse.


Aromatisk Fysiopati er basert på vestens og østens filosofi og grunnprinsipp. Hensikten med behandlingen er å redusere stress og spenninger, og å aktivisere immunapparatet. Teoriene er bygd opp rundt en helhetlig menneskeforståelse, hvor sykdom og helbredelse knyttes opp mot fysiske og psykiske forhold, og anatomiske prinsipper.


Massasje utøves med varierende intensitet avhengig av både massasjeformen og hvilke resultater som søkes nådd. Massasje er først og fremst en måte å skape kontakt mellom utøver og mottaker på, for å styrke og gjenopprette balansen på det fysiske, mentale og åndelige plan. Når man stryker, presser og knar, virker massasje stimulerende og styrkende på kroppen og påvirker huden, muskler, skjelett, blodsirkulasjon, lymfesystem, og meridianene eller energikanalene.


Massasjen har eksistert like lenge som menneskeheten, for berøring er vår mest intuitive reaksjon på verk, smerter, og svekkelse. Som systematisk terapi mener man den oppstod i Kina, India og Egypt for over 6000 år siden, der gamle leger brukte urter, oljer, massasje og duftende bad for å helbrede og lindre ulike plager.