Gastrostin er et spesialpreparat for magesyre og fordøyelsesenzymer.

*** Tilfører, øker og balanserer produksjon av magesyre,

*** Senker og balanserer magesyrens pH

*** Forbedrer nedbrytning av karbohydrater, fett, proteiner, fiber og laktose.