Vår Helse ønsker deg varmt velkommen!

Etablerte bedriften i 2007 og er TCM Aromatisk fysiopat på fulltid. Jeg er veldig glad for alle de ulike og unike kundene som er faste hos meg, de som kommer mer sporadisk og alle de nye.

Du kan få fysiopatmassasje (dyptgående massasje) eller aromaterapi ( lettere) etter behov.

Du kan få veiledning av meg som Ki-terapeut når det gjelder Herba Plus urter og Ki-flow-testing på meridianene.

Du kan få  testet om du er intolerant overfor noen matvarer. En enkel blodprøve tester 80 matvarer og du får resultatene og oppfølging etter 2-3 uker.

Du kan få kjøpt en del andre helseartikler.

Du treffer meg på telefon 993 27 496, på mail : var@varhelse.no eller book time: varhelse.kundan.no

Min utdanning

  • Forkurs i Anatomi og Fysiologi ved Medisinfagskolen.
  • Etablering/Markedsføring ved Medisinfagskolen.
  • 2-årig deltidsstudium i TCM Aromatisk Fysiopati ved Prana Institutt i Trondheim (60 studiepoeng).
  • Diplomeksamen TCM Aromatisk Fysiopati 2009.Det som gjør denne utdannelsen spesiell, er at det er flere massasjeformer kombinert til en helhetlig behandling. En Aromatisk Fysiopat har ikke bare kjennskap til mange forskjellige massasjeformer, men også kjennskap i Tradisjonell Kinesisk medisin, som TCM behandlingsprinsipper og TCM psykologi.
  • KI-terapi Eksamen 2010
  • Grunnmedisin gjennom Medisinfagskolen 2010 (30 studiepoeng)
  • Jevnlige oppdateringskurs gjennom Herba Plus (urter og akupunktur)
  • Kinesiotaping, kurs sommer og høst 2012, vinter 2013
  • Jeg er adjunkt i bunnen og praktiserte som lærer i 20 år før jeg startet med nye studier.
  • KI-flow. Et diagnose- og behandlingsverktøy. Tester organenes energi og energiflyt, finner blokkeringer.

Gjør oppmerksom på at jeg ikke er lege eller psykolog og kan etter lov om alternativ behandling ikke gi løfte om bedring eller helbredelse av noen sykdommer eller lidelse psykisk eller somatisk.