Sybas hjelper kroppen med å balansere pH-verdien.

Sybas løser opp forkalkninger, renser ut tungmetaller som bly, kvikksølv og aluminium og regulerer væske- og pH-balansen i kroppen.

Sybas er viktig å bruke ved forkalkninger og krystalliseringer. Foreksempel, ved nyrestein og gallestein, kombinerer vi Sybas med Urilan og Hepator.

Sybas hjelper kroppen med å balansere pH-verdien, og det er viktig at kroppen ikke er for sur da mikrober trives i et surt miljø.

Har vi en ubalanse i syre/basemiljøet og mange mikrober som trives, da får immunsystemet mer arbeid og vi blir mer utsatt for sykdom ettersom immunforsvaret ikke har tid til å ta vare på alt som skjer i kroppen.

Du finner Sybas i nettbutikken her.