Godt for:

 • muskel- og skjelettplager
 • revmatisme
 • fibromyalgi
 • migrene
 • figurforming/cellulitter
 • for avspenning og oppmjuking etter treningsøkter
Passer ikke for deg som har/er:

 • Hjerteproblemer
 • Epilepsi
 • Pacemaker
 • Gravid

Comprehensive Pain and Rehabilitation Center” er det blitt gjort en studie på effekten av Aquamassage ved kroniske muskelsmerter. Studien ble presenter på ” the 18th annual scientific meeting of the American Pain Society”

Resultatene av studien indikerte at Aqamassage kan ha bra effekt i behandlingen av kronisk smerte pasienter med myofacialt smerte syndrom:

 • 123 kroniske smertepasienter fikk tilsammen 740 Aquamassage behandlinger.
 • 7.9% av pasientene rapporterte en total smertefrihet grunnet Aquamassagebehandlingene.
 • 20.3% rapporterte en smertereduksjon på 50 % eller mer.
 • 65.5% rapporterte en smertereduksjon av forskjelling grader.
 • 29.6% rapporterte ingen forandring.
 • 4.8% rapporterte en økning i smerte. Smerteøkningen var rapportert grunnet at pasienten måtte ligge på magen under behandlingen.

På University of Massachusetts, Medisinsk fakultet er det blitt gjort en studie på effekten av Aquamassages 3 i 1 terapisystem i forhold til “Jobs compression pump” på ødembehandling i underekstremitetene med svært gode resultater.

Begge behandingsmetodene resulterte i en tilfredsstillende senkning i volum i underekstremitetene. Henholdsvis 26 ml med Aquamassage, og 44 ml med ” Jobs Comression Pump”.

Pasientene rapporterte forøverig at de syntes Aquamassage var en mer behagelig og avslappende behandling enn behandlingen med ” Jobs Compression Pump”.

Studiens forskere uttaler: Avspenning har vist seg å forbedre sirkulasjon, og til å redusere anspenthet i bløtevevet. Dette er en annen fordel med Aquamassage behandlingen sammenlignet med ” Jobs compression Pump” i resorbsjon av væske ved ødembehandling. Denne subjektive informasjonen kan også indikere at Aquamassage kan være en bedre behandling av ødem enn ” Jobs Compression Pump”.

Aquamassage gir en hel kroppsbehandlig som effektivt sørger for en mer fullstendig resorbsjon av væske i hele kroppen sammenlignet med “Jobs Compressin Pump” som kun gir massasje på ett ben i gangen, og lokaliserte områder med lymfer.

Studien konkluderer med at Aquamassage er en ny og spennende metode i behandlingen av lymfeødem!