Fem nåler i hvert øre. Jeg bruker gjerne denne behandlinga på personer som kommer fordi de er urolige og hvis de har for mange tanker som svirrer. Det er godt å ligge i 30-40 min med disse nålene i øret.

NADA-behandling ble i utgangspunktet utviklet med tanke for å lindre alle de fysiske og psykiske plager i avrusing av alkohol og narkotika, samt nedtrapping av medisiner.

Med årene har man funnet ut at dette programmet (5 nåler i hvert øre) kan brukes til langt mer enn det.

Fysisk: skjelvinger, svetting, kramper, diare/forstoppelse, hodepine, hjerteklapp, kvalme/oppkast, nysing

Psykisk: uro, aggresjon, irritasjon, panikkanfall, søvnløshet, depresjon, mareritt

Letter også: PMS-plagaer og andre hormonelle forstyrrelser. Dessuten minskes trangen etter alkohol, narkotika, sukker, mat, koffein.