Hvor er jeg nå?

Jeg er ikke på klinikken denne gangen.

Har du et yrke som gjør at du skulle hatt regelmessig massasjebehandling?

Snakk med arbeidsgiveren din om saken.

Dagens arbeidsliv er krevende på mange områder.

Ulike yrkesgrupper har ulike utfordringer.

Jeg jobber med både snekkere, syersker og kontorarbeidere og som på filmen, barnehageansatte.

Det er ulike arbeidsstillinger, sittestillinger, ulike løft, dårlig holdning,repeterende bevegelser

Mange opplever stress på jobben fordi det er høyt arbeidspress, korte tidsfrister og mange føler seg aldri er ferdig når de går hjem fra jobb.

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr sine ansatte massasje for å forebygge og behandle spent muskulatur.

Det kan føre til færre sykmeldinger og et bedre arbeidsmiljø. Sykefraværet er en utgiftspost som de fleste bedrifter ønsker å få redusert. Over 40% av alt sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser (Kilde: Helsedirektoratet)

Hvis din bedrift tar seg tid og råd til bedriftsmassasje kan dette gjøres på ulike måter:

  • Bedriften kan sette av en viss sum per ansatt til forebyggende helsearbeid og den ansatte får disponere dette som det passer.
  • Bedriften kan betale halve behandlingen og arbeidstakeren kan betale resten selv. Terapeut sender regning til arbeidsgiver.
  • Jeg som teapeut kan komme til bedriften så fremt det er 5-6 personer som trenger behandling fortløpende, 30-60 min.
  • Jeg som terapeut kan ta i mot de ansatte på Vår Helse. Den ansatte bestemmer dag og tid selv.

Ta gjerne kontakt dersom din bedrift ønsker et opplegg med bedriftsmassasje.