KiFlow finner blokkeringer i energiflyten. Grafer med søyler og tall viser organenes funksjon og energiflyt i forhold til 5-element. Programmet anbefaler behandling ut fra test og 5-element. TCM anbefalte akupunkturpunkter Anbefaler urtemedisin.

Du finner behandlingen i bookingen varhelse.no/bestill under KiFlow-test